14.01.2021 Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Свържете се с нас за оферта в рамките на деня

пон - пет: 09:00 - 17:00 ч.

14.01.2021 Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Дата: 14.01.2021г.

"Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от ОПИК 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР."

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че „ОФСЕТ“ ЕООД сключи административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа
за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-
19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е: 119 574.00 лв., от които 101637.90 лв. европейско и 17936.10 лв.
национално съфинансиране.
Кратко описание на проекта:
„ОФСЕТ“ ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 18.14
Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането.
Проектът е свързан с предоставяне на подкрепа за средни предприятия за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Цел/и на проектното предложение:
Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.

 

Линк към съобщението: кликнете тук


Дата на стартиране:
14.01.2021 г.
Дата на приключване:
14.04.2021 г.

Клиенти